OpenOffice.org


Vabatarkvaralise kontoritarkvarapaketi OpenOffice.org eestindamise meeskonnal on hea meel teatada OpenOffice.org 2.0 beeta eestindatud testversiooni valmimisest. Kutsume kasutajaid proovima kevadsuvel valmiva OpenOffice.org 2.0 paljusid uusi võimalusi ja uuenenud välimust ning teatama võimalikest tõlkevigadest. Erinevalt ametlikust OpenOffice.org 2.0 beetast, mis baseerub vaheversioonil m79, baseerub eestikeelne beeta vaheversioonil m83, kuna mõned lokaliseerimisvahendite teadaolevad vead said parandatud pisut hiljem.

OpenOffice.org 2.0 beeta graafilise kasutajaliidese tõlge on praktiliselt lõpetatud. Töö käib abitekstide tõlkimise kallal, millest on praeguseks hetkeks tõlgitud 55%; paraku napib tegijaid. Eestikeelsete abitekstide tõlkimise hetkeseisuga saab tutvuda OpenOffice.org 2.0 beeta eestikeelses versioonis. OpenOffice.org 2.0 beeta sisaldab ka eesti keele õigekirja kontrollijat ja poolitust, mille oluline täiustamine on planeeritud sellesse aastasse. OpenOffice.org 2.0 kasutajaliidese eestindamist ja vabatarkvaralise eesti keele õigekirja kontrollija ning poolituse täiustamist toetab Tiigrihüppe Sihtasutus.

Eestikeelsest beetaversioonist puuduvad eestikeelsed automaattekstid, dokumendimallid ja näited, siin on oodatud vabatahtlike kaastöö. Loodame, et seoses kasutajate hulga suurenemisega nimetatud komponendid vastavalt nõudlusele ka tekivad.

Eestikeelne OpenOffice.org 2.0 beeta:

http://ftp.linux.ee/pub/openoffice/localized/2.0beta/

Ametlik ingliskeelne OpenOffice.org 2.0 beeta:

http://ftp.linux.ee/pub/openoffice/stable/2.0beta/

Ametlik teadaanne:

http://development.openoffice.org/releases/2.0_beta.html

Ülevaade OpenOffice.org 2.0 uuendustest:

http://wiki.linux.ee/phpwiki/OpenOffice.org/2.0


Paigaldamine

Windowsile mõeldud versioon tuleb pakkida lahti eraldi kataloogi ja käivitada fail 'setup.exe'.

RPM-il baseeruvates Linuxi süsteemides on võimalik valida lokaalse paigalduse ja süsteemse paigalduse vahel. Lokaalseks paigalduseks tuleb käivitada paigalduskataloogis olev skript 'install', näidates ette rpm-pakkide ja sihtkataloogi asukohad.

Näide: ./install RPMS /home/minukodu/OpenOffice_B

Süsteemseks paigalduseks on vaja juurkasutaja õigusi ja paigaldada tuleb kõik kataloogis RPMS asuvad pakid.

Näide: rpm -Uhv openoffice*

NB: menüükirjeid sisaldavatest pakkidest on vaja valida üks vastavalt distributsioonile, kas openofficeorg-suse-menus-1.9.83-1.noarch.rpm või openofficeorg-redhat-menus-1.9.83-1.noarch.rpm. Mõlemat pakki korraga paigaldada ei saa.

Lokaliseeritud beetaversiooni valmimises osalesid tõlkijatena Andero Belov (basic, dbaccess), Peeter Russak (varia), Kaupo Suviste (draw, impress) ja Ain Vagula (varia, tõlkimise „tehniline“ pool). Korrektuuri luges ja nõu andis Marek Laane, ilma kelleta ei näeks tulemus pooltki nii hea välja. Programmeerimisalase tarkusega aitas kaasa OpenOffice.org L10N meeskond, kellest erilise tänu osaliseks saaksid Pavel Janik (koordineerimine, lokaliseeritud versioonide ehitamine), Ivo Hinkelmann (OpenOffice.org-i lokaliseerimisvahendid), David Fraser („kolmanda partei“ lokaliseerimisvahendid). Täname ka neid kasutajaid, kes on juba leidnud aega oma tähelepanekute ja nõuannete kirjapanekuks ja meile saatmiseks.


Igasugune tagasiside on oodatud OpenOffice.org-i eestindajate postiloendi aadressil openoffice-et@linux.ee.


OpenOffice.org eestindamise meeskonna nimel

Ain Vagula

avagula@gmail.com

08.03.2005