OpenOffice.org


Ilmunud on OpenOffice.org-i järjekordne versioon 1.1 seeriast, järjekorranumbriga 1.1.3

Eestindatud versioon on allalaadimiseks saadaval ametlikust OpenOffice.org-i Eesti peeglist aadressil http://openoffice.offline.ee/ ja MTÜ Eesti Linux serverist ftp://ftp.linux.ee/pub/openoffice/localized/.

Eestindamise seisukohalt vajab märkimist, et käesoleva versiooni koosseisus on ka vabatarkvaralised eesti keele õigekirja kontrolli ja poolitamise moodulid myspellile (OpenOffice.org-i õigekirja kontrolli rakendus). Tänusõnad selle eest Jaak Pruulmannile ja Enn Saarele. Jätkuvalt on soovijatel võimalik vabatarkvaralise õigekirja kontrollija asemel kasutada Filosofti vastavat toodet, mis on allalaaditav aadressilt http://www.filosoft.ee/freeware/#OpenOffice

Versiooni 1.1.3 puhul on tegemist veaparandusversiooniga, veaparanduste täielik nimekiri ilmub lähipäevil aadressile http://openoffice.org/.

Käesoleva versiooniga loeb OpenOffice.org-i eestindamise meeskond aktiivse töö 1.1.x seeriaga lõppenuks, ehkki oodata on veel nii versioone 1.1.4 kui ka 1.1.5. Edasi tegeletakse OpenOffice.org 2.0 seeria eestikeelse versiooni ettevalmistamise ja tõlkmisega, seda nii kasutajaliidese kui dokumentatsiooni osas. Loomulikult ilmuvad ka tulevased 1.1.x seeria versioonid eestikeelsetena, aga tõlke parandusi neile enam ei lisata, välja arvatud OpenOffice.org 2.0 failiformaadi käsitlemiseks vajalike lisafiltritega seotud tõlked. Niipea, kui saame 1.1.x tõlkebaasi üle viidud 2.0 lähtekoodi, on oodata ka 2.0 seeria eestindatud testversioone. OpenOffice.org 2.0 peaks ilmuma 2005. aasta kevadel ja sisaldab olulisi muudatusi nii töökeskkonna välimuses kui ka kasutamismugavuses, seda loomulikult paremuse suunas. :)

OpenOffice.org eestindamise meeskond