OpenOffice.org

2. jaanuar, 2004 (INTERNET). OpenOffice.org-i eestindamise meeskonnal on hea meel teatada OpenOffice.org 1.1 eestinduse valmimisest.

OpenOffice.org on vabatarkvaraline kontoritööpakett, millesse kuuluvad tekstiredaktor Writer, tabelitöötlusvahend Calc, esitluste loomise vahend Impress, vektorgraafika programm Draw ja diagrammide loomise vahend Chart. Lisaks sisaldab pakett HTML-dokumentide koostamise ja andmebaaside kasutamise vahendeid. Pakett sisaldab põhjalikku ingliskeelset abiinfot.

OpenOffice.org on vaba tarkvara, mis tähendab, et seda tohib kasutada tasuta igaks otstarbeks; seega sobib see nii kodukasutajatele kui ettevõtetele. Koos tasuta operatsioonisüsteemiga Linux võimaldab OpenOffice.org oluliselt vähendada kulutusi tarkvarale. OpenOffice.org on hetkel suurim käimasolev vaba tarkvara projekt; selle arendust koordineerib maailma üks juhtivaid IT-suurettevõtteid Sun Microsystems.

OpenOffice.org töötab operatsioonisüsteemidel Windows (95, 98, NT, 2000, XP), Solaris, Linux ja MacOS X.

OpenOffice.org oskab nii lugeda kui kirjutada Microsoft Office'i failivorminguid. Lisaks Microsoft Office'i failivormingutele oskab OpenOffice.org lugeda ja kirjutada ka paljusid teisi failivorminguid. Oma failivorminguna kasutab OpenOffice.org XML-il põhinevat avatud vormingut, mis on detailselt dokumenteeritud ja omab sellisena suurt eelist MS Office'i vormingute ees; suhteliselt lihtsa vaevaga on võimalik kirjutada dokumendihaldussüsteemi rakendusi, mis loovad dokumente, võtavad neist osi välja, muudavad dokumente jms.

2004. aasta on kuulutatud vaba tarkvara töölauale toomise aastaks. Ka eestindatud OpenOffice.org 1.1 aitab selle eesmärgi saavutamisele igati kaasa, võimaldades eesti arvutikasutajal kasutada vaba ja tasuta kontoritööpaketti emakeelsena. Esimene eestindatud OpenOffice.org-i versioon – OpenOffice.org 1.0 – osutus üle ootuste populaarseks ja nüüd peaks OpenOffice.org-i uus versioon sobima igapäevatööks veelgi paremini. Lisaks uuele funktsionaalsusele ja paranenud ühilduvusele teiste kontoritööpakettidega on OpenOffice.org 1.1 jaoks olemas ka eesti keele õigekirja kontrolli ja poolituse vahendid.


Eestindusest


OpenOffice.org-i eestindamine toimub avatud protsessina ja vabatahtliku algatuse korras. Igal soovijal on võimalus nõu ja jõuga abiks olla. Hetkel on eestindatud on kogu kasutajaliides, lisaks tunneb pakett eesti keelekeskkonda. Tõlkemeeskond otsib võimalusi ka abiteksti tõlkimiseks.

OpenOffice.org 1.1 eestindamisest võtsid osa järgmised isikud:

Peeter Russak <peeter.russak@nordtech.ee>
Ain Vagula <ain@riiska.ee>
Andero Belov <belov@physic.ut.ee>
Kaupo Suviste <kaupo.suviste@mail.ee>

OpenOffice.org-i eestindamise meeskond tänab kõiki, kes aitasid kaasa OpenOffice.org-i eestindamisele ja/või selle paremaks muutmisele.


Kuidas hankida


Eestindatud OpenOffice.org 1.1.0 on võimalik allalaadida järgnevatelt aadressidelt:

http://openoffice.offline.ee/
ftp://ftp.linux.ee/pub/openoffice/localized/1.1.0/
ftp://ftp.ut.ee/pub/openoffice/localized/1.1.0/
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=52955

Kontaktandmed

OpenOffice.org-i eestindamise postiloend:
openoffice-et@linux.ee

Peeter Russak - OpenOffice.org-i eestindamise koordinaator
peeter.russak@nordtech.ee
(+372) 5053071