OpenOffice.org

19. veebruar, 2003 (INTERNET). OpenOffice.org-i eestindamise meeskonnal on hea meel teatada OpenOffice.org-i eestinduse versiooni 1.0 valmimisest.

OpenOffice.org on vabatarkvaraline kontoritööpakett, millesse kuuluvad tekstiredaktor Writer, tabelitöötlusvahend Calc, esitluste loomise vahend Impress, vektorgraafika programm Draw ja diagrammide loomise vahend Chart. Lisaks sisaldab pakett veel HTML-dokumentide koostamise ja andmebaaside kasutamise vahendeid. Pakett sisaldab põhjalikku ingliskeelset abiinfot.

OpenOffice.org on vaba tarkvara, mis tähendab, et seda tohib kasutada tasuta igaks otstarbeks; seega sobib see nii kodukasutajatele kui ka ettevõtetele. Koos tasuta operatsioonisüsteemiga Linux võimaldab OpenOffice.org oluliselt vähendada kulutusi tarkvarale. OpenOffice.org on hetkel suurim käimasolev vaba tarkvara projekt; selle arendust koordineerib maailma üks juhtivaid IT-suurettevõtteid Sun Microsystems.

OpenOffice.org töötab Windows (95, 98, NT, 2000, XP), Solaris, Linux ja MacOS X operatsioonisüsteemidel.

OpenOffice.org sarnaneb välimuselt Microsoft Office'ile ja oskab nii lugeda kui ka kirjutada Microsoft Office'i failivorminguid. Lisaks Microsoft Office'i failivormingutele oskab OpenOffice.org lugeda ja kirjutada veel paljusid teisi vorminguid. Oma failivorminguna kasutab OpenOffice.org puhast XML-formaati, mis on detailselt dokumenteeritud ja omab sellisena suurt eelist MS Office'i vormingute ees; suhteliselt lihtsa vaevaga on võimalik kirjutada dokumendihaldussüsteemi rakendusi, mis loovad dokumente, võtavad neist osi välja, muudavad dokumente jms.

Eesti Informaatikakeskus soovitab avalikul sektoril asuda 2003. aastal kasutama vabatarkvaralist OpenOffice.org kontoritarkvarapaketti. Pilootprojektina asus Keskkonnaministeerium OpenOffice.org-i kasutamist juurutama juba eelmise aasta lõpul.

"Tartu Ülikoolis edeneb kvaliteetse vabavara ja ka OpenOffice.org-i kasutuselevõtt jõudsalt. Ülikool hoiab vabavara arengu osas silmad lahti ja hetkel on selle kasutuselevõtu suurimaks takistuseks pigem töötajaskonna hoiakud ja koolituse puudumine. Reeglina ei vajata meil ülikoolis kallist Office tarkvara oma tuhandete lisavõimalustega. Selle asemel, et raha välja maksta, on kasulikum suunata vastav ressurss töötajate koolitamisse," kommenteeris Tartu Ülikooli IT-osakonna juhataja Andres Salu.

Eestindamisest
OpenOffice.org-i eestindamine toimus avatud protsessina ja vabatahtliku algatuse korras. Igal soovijal oli võimalus nõu ja jõuga abiks olla. Eestindatud on kogu kasutajaliides, lisaks sellele tunneb pakett nüüd eesti keelekeskkonda. Eestindamisest võtsid osa järgmised isikud:

Peeter Russak <peeter.russak@nordtech.ee>
Ain Vagula <ain@riiska.ee>
Andero Belov <belov@physic.ut.ee>
Aleksander Mihhailov-Erlich <alex.ehrlich@hansa.ee>
Kaupo Suviste <kaupo.suviste@mail.ee>
Andrei Kolu <Andrei.Kolu@mail.ee>

OpenOffice.org-i eestindamist toetas OÜ Nordtech.

OpenOffice.org-i eestindamise meeskond tänab kõiki, kes aitasid kaasa OpenOffice.org-i eestindamisele ja/või selle paremaks muutmisele.

Kuidas hankida
Eestindatud OpenOffice.org 1.0.2 on võimalik alla laadida järgmistelt aadressidelt:
http://sourceforge.net/projects/openoffice-et/
http://openoffice.offline.ee/
ftp://ftp.estpak.ee/pub/openoffice/

http://www.nordtech.ee/
OÜ Nordtech pakub tootena OpenOffice.org 1.0.2 CD-plaati. OpenOffice.org-i plaat sisaldab eesti- ja ingliskeelseid OpenOffice.org 1.0.2 paigalduspakke Windows ning Linux platvormidele.

Kontaktandmed
OpenOffice.org-i eestindamise list: openoffice-et@linux.ee

Peeter Russak
OpenOffice.org-i eestindamise koordinaator
peeter.russak@nordtech.ee
+3725053071