OpenOffice.org

OpenOffice.org-i eestindamisega tegelevad või on tegelenud järgmised isikud: