OpenOffice.org-i eestindamise tööd

Ülesanne Kirjeldus Vastutaja Kogu ajakulu Progress


Kasutajaliidese eestindamine
Peeter Russak
100%

Andmeallikad Andmebaas Andero Belov
100%
Writer Tekstitöötlus Peeter Russak
100%
Calc Tabelarvutus Ain Vagula
100%
Math Valemiredaktor Ain Vagula
100%
Chart Diagrammide koostamine Ain Vagula
100%
Draw/Impress Graafika/esitlused Kaupo Suviste
100%
Basic Programmeerimine ja makrod Peeter Russak
100%
Alusteegid Üldine Peeter Russak
100%

Märkus: kuna OpenOffice.org-i lokaliseerimisel puudus varem piisavalt mugav ja versioonihaldust toetav raamsüsteem, siis töötasime ise välja OpenOffice.org-i GSI-vormingust PO-vormingusse ja tagasi teisendamise vahendid. PO-vorming toetab versioonihaldust, samuti on selle kasutamiseks olemas head tööriistad.

Abitekstide eestindamine
Ain Vagula


Tekstide kompileerimise olemasoleva raamprogrammi parandamine ja portimine Linuxile Pole kriitiline, aga oleks vaja. Raha eest leiaks ka tegija.

0%
Mingi versioonihalduse korraldamine Vajab alles põhimõttelist lähenemist, seotud eelmisega

0%
Abitekstide pakendamine Pole probleem, võib kasvõi iga päev teha, kui midagi valmis saab või parandada vaja.

0%
Abitekstide tõlkimine

200 päeva 33%
Ametliku paigaldusjuhendi tõlge


0%

Märkus: versioonihaldust toetava raamprogrammi väljatöötamine on vajalik, kuna OpenOffice.org-i abitekstide tõlkimisel puudub hetkel veel piisavalt mugav ühtne süsteem. Hetkel tõlgitakse otse XML-failidesse. Märkus2: XML-ide tõlkimise põhimiinuseks on see, et ingliskeelne algtekst kaob tõlkimise käigus ära ja pole võimalik käigult kontrollida, kas tõlge on ikka korrektne.

Pakendamine
Peeter Russak


Distributsioonist sõltumatudWindows Paigalduspakk Windows platvormile Peeter Russak
100%
Linux Paigalduspakk Linux platvormile Peeter Russak
100%
MacOSX Paigalduspakk MacOSX platvormile

0%
Solaris Paigalduspakk Solaris platvormile

0%

Linuxi distributsioonidFedora


0%
SuSE


0%
Mandrake


0%
Debian Debian unstable sees on keelepakk olemas

100%

Märkus: seoses sellega, et kasutajaliidese eestindus ühendati versiooni 1.1.1 lähtekoodi, siis erinevatele distributsioonide jaoks pakkide loomise probleem kaob, kuna distributsioonid saavad hakata eesti keelepakki ise pakendama. Distributsioonist sõltumatud pakid peavad aga alles jääma.Automaatteksti mallide eestindamine0%

Spelleri baas (OO.o projektist sõltumatu)
Jaak Pruulmann


Palju on tehtud, edasine vajaks kindlasti finantseerimist. Jaak ise oskab kindlasti paremini hinnata. Väga oluline, kuna tegu on universaalse baasiga, mida saaks kasutada ka teised spellerimootorid.